Statiegeld Nederland

Statiegeld Nederland

Vanwege de nieuwe wetgeving is er vanaf 1 april 2023 een landelijk dekkend en consumentvriendelijk statiegeldsysteem voor alle metalen drankverpakkingen toegevoegd aan het huidige statiegeldsysteem met de statiegeldflessen. De statiegeld verplichting betreft blikjes voor zowel alcoholhoudende dranken als niet alcoholische dranken.

Bij Harry De Louw Horeca is het mogelijk om deze flessen en blikjes in te leveren in de daarvoor bedoelde statiegeldzakken. Via Statiegeld Nederland krijg je dat het statiegeld teruggestort op je rekening.

Niet alle verkooppunten van statiegeld blikjes en flessen zijn verplicht om de verpakkingen retour te nemen. Zij mogen uiteraard wel innemen, en kiezen er dan zelf voor of ze het statiegeld retour geven of het statiegeld doneren naar een goed doel naar keuze. Hoe meer innamepunten er zijn, hoe makkelijker het is om gescheiden in te leveren. Dit zorgt voor minder zwerfafval in de omgeving. Daarnaast kan al het ingeleverde materiaal worden gerecycled. Draag ook jouw steentje bij en meld je aan als innamepunt.

Klik hier om je aan te melden als innamepunt

Aanmeldingsproces

Het woord ‘innamepunt’ is een overkoepelende term voor alle locaties die plastic flesjes en blikjes gaan inzamelen.
Als jij je registreert als overig innamepunt, betekent dat niet automatisch dat je iedere consument de mogelijkheid biedt om de plastic flesjes en blikjes bij jou in te leveren.
Aanmelden is mogelijk voor locaties die flesjes of blikjes verkopen, maar ook voor organisaties die statiegeldflessen en blikjes inkopen voor eigen gebruik of uitschenken.

Aanmelden als innamepunt duurt slechts 3 minuten. Vul de bedrijfsgegevens in en geef door of je het statiegeld uitbetaald wilt krijgen of doneert aan een goed doel.

 • Bij de registratie van een innamepunt is altijd een rekeningnummer van de locatie zelf nodig, ook als er wordt gedoneerd aan een goed doel. De kosten voor de statiegeldzakken worden namelijk naar de inzamelende locatie overgemaakt en niet naar het goede doel.
 • Het postadres dat je opgeeft moet wel een brievenbus hebben zodat de labels bezorgd kunnen worden. Veelal gaat dit mis bij sportverenigingen.
 • Na de registratie ontvang je binnen een aantal dagen van Statiegeld Nederland een automatische bevestigingsmail met alle benodigde informatie.
 • Twee weken na aanmelding ontvang je van Statiegeld Nederland klant-specifieke-labels via de post. Op basis van deze labels, kunnen in de gehele keten een zak met statiegeldverpakkingen getraceerd worden en weet Staitegeld Nederland aan wie ze het statiegeld kunnen retourneren.
 • De statiegeldzakken (met sluitstrips) voor het inzamelen van de statiegeld verpakkingen kan je bij ons bestellen. Hier rekenen we €1,- statiegeld per zak voor af en dit krijg je retour wanneer de zak is verwerkt in het telcentrum.
 • Als bovenstaand is geregeld kan je gaan inzamelen!

Labels

Na registratie worden de klant specifieke labels automatisch opgestuurd naar het opgegeven postadres. De labels zijn belangrijk omdat hier alle benodigde gegevens op staan om de zak in de keten te traceren. Een label bestaat uit drie onderdelen:

 • Een grote sticker voor op de sluitstrip, die om de volle statiegeldzak wordt gebonden.
 • Een kleine sticker voor de administratie van het innamepunt. Bewaar dit goed, met de informatie op dit label kan Statiegeld Nederland jou helpen als er iets misgaat.
 • Nog een kleine sticker voor onze administratie.

Klant specifieke labels Statiegeld Nederland

Een nieuwe set labels wordt automatisch, op basis van jouw gemiddeld verbruik, toegezonden.

Je kan alleen extra labels bestellen als jouw aanmelding volledig is afgerond en je de eerste set labels reeds ontvangen hebt. Vanaf dat moment kan je het klantnummer gebruiken om zelf labels te bestellen op de website. Het proces van bestellen tot ontvangst van de labels duurt zo’n vijf werkdagen.

Zakken en Sluitstrips

Voor het afvoeren van de plastic flessen en blikjes zijn speciale inzamelzakken inclusief sluitingen nodig. Deze zijn via ons te bestellen.

 • In de zakken mogen de kleine en grote flessen en blikjes bij elkaar ingezameld worden.
 • De inzamelzakken mogen nooit zwaarder zijn dan 15 kg.
 • De inzamelzakken mogen niet maar half-vol zitten en moeten gevuld zijn tot de vulstreep.
 • In de inzamelzakken mogen uitsluitend gevuld zijn met Statiegeldflessen of Metalen Drankverpakkingen en geen ander materiaal.

Per zak wordt er een statiegeldvergoeding van € 1,00 gevraagd. Als je een volle zak inlevert, krijg je deze € 1,00 weer terug wanneer de zak is verwerkt op het telcentrum.

Wij hebben de volgende zakken:

Retourproces

Het retourproces bestaat uit de volgende stappen:

 • De plastic flessen en blikjes worden ingezameld door het innamepunt. Zij moeten ervoor zorgen dat de bags enkel worden gebruikt voor lege plastic flessen en blikjes en dat de bags worden voorzien van sluitstrip inclusief klant specifiek label. De verantwoordelijkheid van de zak ligt dan bij het innamepunt.
 • Vervolgens nemen wij de volle bags mee. Op dat moment zijn wij verantwoordelijk voor de zak.
 • Wij brengen de volle zakken naar ons magazijn. Wij zijn aansprakelijk voor het juist aanleveren van de bags bij Statiegeld Nederland.
 • Wanneer een producent/importeur van plastic flessen of blikjes producten komt leveren, neemt hij de zakken met lege flessen en blikjes mee retour. De producent/importeur is verantwoordelijk.
 • Daaropvolgend geeft de chauffeur de bag af bij het telcentrum. Daar wordt de zak gescand. Vanaf dat moment ligt de verantwoordelijkheid voor de vergoeding van de zak bij Statiegeld Nederland.
  Cart